Geofactory

ul. Ks. St. Andrukiewicza 4/1,
15-204 Białystok

NIP: 5422757484

tel. kom. +48 600 362 968
email: geofactory@wp.pl

Zakres wykonywanych prac:

 • Podziały nieruchomości
 • Połączenia (scalanie) nieruchomości
 • Wyznaczanie działek, wznawianie punktów granicznych
 • Rozgraniczanie nieruchomości
 • Geodezyjne wyjaśnienia prawne
 • Mapy do celów projektowych
 • Inwentaryzacje powykonawcze inwestycji
 • Tyczenie budynków, budowli, urządzeń podziemnych
 • Digitalizacja map
 • NMT (Numeryczny Model Terenu)
 • Pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • Inne opracowania dla indywidualnych potrzeb inwestora

Możliwość negocjacji cen.

Copyrights © Geofactory 2011